Dá sa povedať, že je to len „ozdobený“ stromček, ale aký? Odkiaľ to prišlo? Odkedy je to tradícia? Čo bolo pred ním? Čo priniesla modernosť?

Ani historici si nie sú istí, kde to začalo. Faktom je, že zvyk zdobenia zelenej jedle sa na Slovensko dostal z Alsaska a vďaka Martinovi Lutherovi a nemeckým protestantom sa rozšíril do celého sveta. K nám sa tento zvyk dostal na prelome 18. a 19. storočia najskôr k mešťanom a potom aj do iných štátov. A tak to pokračuje aj dnes, bez ohľadu na náboženstvo, rasu či kontinent.

Vianočný stromček má veľa mien

Späť k otázke: čo je to „vianočný stromček“? Odpoveď nie je jednoznačná. Môže to byť jedľa, smrek alebo borovica. Ale ani to nie je úplná odpoveď. V závislosti od regiónu to budú rôzne druhy a dokonca aj odrody. Začnime s prvými.

Historicky prvým okrasným druhom vo franskej Európe bola jedľa strieborná (Abies alba). Aj na Slovensku je tento druh bežne dostupný v lese. Dnes je hlavným druhom, ktorý je na trhu dostupný z plantážových plodín, jedľa kaukazská (Abies nordmanniana). Niekedy ľudia, ktorí chcú inovácie, hľadajú obyčajnú jedľu (Abies concolor) alebo kórejskú jedľu (Abies koreana). Jedle majú oproti smrekom tú výhodu, že im ihličie neopadáva ani po uschnutí.

Alternatívou bol smrek obyčajný (Picea abies) dostupný aj v iných regiónoch našej krajiny. Smrek modrý (Picea pungens) sa používa aj spolu s farebnou odrodou (Picea pungens ‚Glauca‘) nazývanou strieborný smrek. Dvojfarebné ihličie a mimoriadne úzky tvar má aj smrek srbský (Picea omorika) z južnej Európy. Menej často sa používa kaukazský smrek (Picea orientalis).

K „vianočnému stromčeku“ si môžete vybrať aj borovicu dvojihličkovú striebornej farby (Pinus sylvestris) alebo zelenoihličkovú čiernu (Pinus nigra) a pre fajnšmekrov borovicu štetinovú (Pinus aristata).

Mali by ste tiež pamätať na severoamerickú duglasku tisolistú (Pseudotsuga menziesii). Každý z vyššie uvedených druhov sa môže pestovať v nádobách alebo rezať. Výber závisí od našich preferencií a zdrojov peňaženky.

Čo so stromčekom po Vianociach?

Ak chceme udržať „vianočný stromček“ v stave prežitia, je potrebné kúpiť rastlinu v nádobe. Taktiež je vhodné vodič neorezávať. Doba udržiavania takýchto rastlín vo vnútri by mala byť krátka a nemala by presiahnuť dva až tri týždne.

Ak chceme takýto strom zasadiť pred dom, pamätajte na cieľové veľkosti jednotlivých druhov. Všetky diskutované rastliny sú vysoké stromy s veľkým rozpätím koruny. Nesaďte ich priamo pod okná!